Okov za sklopivi krevet za ``uzdužnu ugradnju``

Šifra: 27095203

Na stanju
Poruči odmah

Šifre, Dimenzije i Boje

Opis

Preporuka konstrukcije :
- Debljina materijala ladice kreveta i korpusa 20mm
- Svetla visina korpusa ( dužina madraca +170 mm )
- Svetla širina korpusa ( širina madraca + 94 mm )
Za jednu konstrukciju duplih kreveta potrebn je montirati dva korpusa kreveta jednu pored druge!

NAPOMENA :
Ugradni sklopivi kreveti moraju se prema EN 1129 osigurati od prekretanja. Da bi se sprečilo peekretanje naknadno se poručuje SIGURNOSNI OKOV.